FACILITY MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT

Written by 
Published in Globity Our Services
Feb 22, 2017

3.1 Υγειονομικές Εφαρμογές


Η Globity Services διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην εύρεση λύσεων στις προκλήσεις της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από παράσιτα υγειονομικής σημασίας.
Ρόλος που απορρέει από ασφαλείς λύσεις βασισμένες στο Total Pest Management. Λύσεις έξυπνες, καινοτόμες, υψηλής αξίας, ως απάντηση στην αναγκαιότητα υπεύθυνης φροντίδας της δημόσιας υγείας στις εγκαταστάσεις.
Λύσεις αποτελεσματικές για κάθε πρόβλημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση «ανεπιθύμητων επισκεπτών» στις εγκαταστάσεις (τρωκτικά, έντομα, βακτήρια, ιογενή παράσιτα, πρωτόζωα και γενικότερα παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και χειρισμούς απώθησης πουλιών και ερπετών).
Συναρτούμε στενά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την προστασία των οικοσυστημάτων, σε εναρμόνιση με τις νέες νομικές ρυθμίσεις αρμοδίων φορέων της Ε.Ε. και της πολιτείας.
Μέσα από υγειονομικές εφαρμογές για αποδοτικότητα και αποτέλεσμα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, κρίσιμο παράγοντα για τις λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις, περιορίζουμε τους χρόνους και την αναστάτωση της εγκατάστασης, με μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους-απόδοσης.
Εξασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες.

Παράλληλα εφαρμόζουμε προγράμματα ενταγμένα και εναρμονισμένα στις απαιτήσεις του συστήματος HACCP για εγκαταστάσεις τροφίμων-ποτών (παραγωγή-τυποποίηση- αποθήκευση-μεταφορά).

Η παγκόσμια εξέλιξη των επιστημών δημιουργεί σταθερή χρήση καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών που η υπευθυνότητα και η γνώση μας, προσαρμόζει στα καθημερινά, εξελισσόμενα προβλήματα.

Και όλα αυτά αντανακλούν μέσα από το βαθύ σεβασμό μας, στην ανθρώπινη υγεία, στη φύση,
στο περιβάλλον.

Οι εξαιρετικές λύσεις προσδιορίζονται, με σημείο αναφοράς τον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικολογίας.

Αντιμετωπίζουμε επιτυχώς κάθε υγειονομική πρόκληση, γιατί κατανοούμε και ερμηνεύουμε τη φυσική συμπεριφορά των παρασίτων σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων, παράλληλα με τη βιολογία τους (Think Pest).

Αναγνωρίζουμε, ορθά, τις ιδιαίτερες, κατά περίπτωση, ανάγκες, χαράσσουμε την ενδεδειγμένη στρατηγική, επιλέγουμε τις πιο συμφέρουσες μεθοδολογίες (εντοπισμός- κατανόηση-αντιμετώπιση).

Βρισκόμαστε κοντά στις εγκαταστάσεις ενεργά, με προγράμματα πρόληψης, ετοιμότητας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ανάληψης δράσης με:

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών.
• Απομάκρυνση (εξάλειψη) παραγόντων που ενισχύουν την επιβίωση των παρασίτων-ανεπιθύμητων εισβολέων.
Την ποιότητα των μέσων καταστολής ή την μεθοδολογία υιοθέτησής τους.
• Το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό μας, με υψηλή τεχνογνωσία στα συστήματα και στις δεξιότητες υποστήριξης που αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιτυχή καταπολέμηση, πέραν των μέσων και της μεθοδολογίας.

3.2 Catering

Η Globity Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering για επιχειρήσεις εστιάζοντας σε 3 άξονες:
• Κάλυψη κάθε επαγγελματικού event και περίστασης αλλά και κάθε γευστικής προτίμησης ή επιλογής.
•Ημερήσια παροχή ή διανομή εδεσμάτων προσυμφωνημένου menu.
•Οργάνωση και διαχείριση μονάδων εστίασης σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κάθε είδους.

3.3. Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης

Η Globity Services παρέχει υπηρεσίες μετεγκατάστασης εξοπλισμού (μετακομίσεις) μεγάλης κλίμακας επαγγελματικών χώρων και διάφορων τύπων εγκαταστάσεων.
Διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία καταλλήλως εκπαιδευμένα, τα οποία με ειδικό εξοπλισμό, αναλαμβάνουν την μεταφορά του συνόλου μιας εγκατάστασης από ένα σημείο σε ένα άλλο, παραδίδοντας στον πελάτη ένα «αντίγραφο» του χώρων του.
Τα είδη προς μεταφορά παραλαμβάνονται από την αρχική τους θέση και «μετακινούνται» στην τελική επιθυμητή θέση με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Η χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού εξοικονομεί χρόνο και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές στα μεταφερόμενα φορτία.

Έργα Ανακαινίσεων

Ο απαιτούμενος χρόνος και η αναγκαία μέριμνα παραπέμπει τις διοικήσεις των εγκαταστάσεων να μεταθέτουν, την ανάγκη και την απόφαση για ανακαίνιση, στο μέλλον, αποστερώντας από τους πληθυσμούς της ένα εργονομικό, λειτουργικό, ανανεωμένο και αναγεννημένο αισθητικά περιβάλλον που αποτελεί πολλαπλασιαστή της παραγωγικότητας.
Δυσάρεστες σκέψεις άγχους, οδυνηρές εμπειρίες ή παραστάσεις ανακαινίσεων, ερωτηματικά ή αβεβαιότητες, αναστέλλουν την επιθυμία και την απόφαση για ανανέωση των χώρων.
Συχνά-πυκνά, μάλιστα, οι δυσάρεστες εμπειρίες λειτουργούν αποτρεπτικά και η απόφαση λαμβάνεται για περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση, ενώ οι ανάγκες είναι ευρύτερες.
Η φιλοσοφία, ο σχεδιασμός και η πρακτική της Globity Services αλλάζει τον τρόπο στην διαμόρφωση, ανακαίνιση των χώρων, ευνοώντας και ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων.
Η ανακαίνιση και η επισκευή, με τη Globity Services, όχι μόνο δεν αποτελεί αναπόφευκτο «πονοκέφαλο», αλλά αντίθετα δελεαστική πρόταση που δίνει νέα πνοή στη λειτουργία της εγκατάστασης.
Αναγνωρίζουμε πρωταρχικά την αλήθεια, ότι η ανακαίνιση μιας εγκατάστασης και η διαμόρφωση των χώρων δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η αναδημιουργία και η ανανέωση των χώρων, με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, με κατασκευαστικές και διακοσμητικές λύσεις, είναι σύνθετη και απαιτητική εργασία, με πολλές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτοχρόνως με πολλές εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές.
Λύσεις που ικανοποιούν την πολυλειτουργικότητα των χώρων με αισιοδοξία, με ακρίβεια, σαφήνεια και λεπτομέρεια.
Λύσεις συμβατές με τις ανάγκες και τους διατιθέμενους προϋπολογισμούς.
Λύσεις βασισμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου και έργου, ιδιαιτερότητες σχεδιαστικές, κατασκευαστικές, οικονομικές, χρονικές.

3.4 Έργα Πρασίνου

Η αύξηση του αστικού πληθυσμού αλλά και οι ανάγκες γης για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, έχουν μειώσει δραστικά την αναλογία ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά κάτοικο.
Έργα πρασίνου και κήπων είναι η προκύπτουσα ανάγκη δημιουργίας στο εσωτερικό και πέριξ των εγκαταστάσεων. Η δημιουργία αυτή είναι έργο ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα από λεπτούς χειρισμούς και ειδική φροντίδα.
Εμπεριέχει όλα τα ουσιαστικά αισθητικά στοιχεία, της σύνθεσης, της ισορροπίας, της προοπτικής, του βάθους, της υφής, του χρώματος. Είναι δημιουργία ζωντανή, έχει έντονη δυναμική, απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπευθυνότητα, μέσα από την αρμονική ισορροπία σχημάτων.
Τα έργα πρασίνου-κήπων συνίστανται στη δημιουργία και φροντίδα που απαιτούν γνώση, τεχνική αλλά και τέχνη. Ως τέτοια εμπεριέχουν τα στοιχεία των σχεδίων, της φόρμας, των χρωμάτων, των ήχων, των αρωμάτων, του συνολικού ύφους. Η υπόθεση του πρασίνου είναι συναρπαστική γιατί συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη, τη ζωή.

Μέσα στην αγχώδη επαγγελματική καθημερινή δραστηριότητα, το πράσινο μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει, μας «μαθαίνει» τις αρετές της υπομονής, της συνεχούς προσπάθειας, της επιμονής αλλά και την εναρμόνιση και επιστροφή στη φύση.

Τα έργα πρασίνου, οι κήποι, υπηρετούν τη ζωή, εμπεριέχοντας στοιχεία αναγνώρισης της αλλαγής των εποχών, αρώματα, σχήματα, «σκιές», ήχους.

Αποτελούν έργα τέχνης που εμπεριέχουν υψηλή σημασία-ως πρωταρχικό αλλά και απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο-με έμπνευση από τη φύση και δόμηση με κανόνες αρχιτεκτονικής (αρχιτεκτονική τοπίου και αρχιτεκτονική κήπων).
Οι κήποι και τα έργα πρασίνου εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, παράλληλα εντασσόμενα στην προσωπικότητα της εγκατάστασης, τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα σχήματά της, το προσωπικό της στίγμα.

Έργα πρασίνου-κήπου με λιτές γραμμές, χωρίς δόσεις υπερβολής, πλεονασμού και προσπάθειας εντυπωσιασμού, συμμετρικά ή ασύμμετρα, δημιουργούν ισορροπία, με χώρους που προσθέτουν σταθερότητα στο σύνολο του χώρου τους, όπως επίσης και στο σύνολο της εγκατάστασης, καθώς αποτελούν προέκτασή της τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά.

Αναλαμβάνουμε φροντίδα έργων πρασίνου που περιλαμβάνουν:

• Κατασκευή έργων πρασίνου
• Συντήρηση έργων πρασίνου
• Αυτόματο πότισμα
• Συνθέσεις κήπων
• Κλαδέματα υψηλών δένδρων
• Λιπάνσεις-αναζωογονήσεις
• Αναπλάσεις τοπίων
• Περιβαλλοντικές διαμορφώσεις
• Φυτοχώματα-αναμορφώσεις
• Αρχιτεκτονική κήπων και τοπίου
• Πράσινες ταράτσες
• Γκαζόν-κατασκευή, συντήρηση
• Φυτοπροστασία
• Αναβάθμιση κήπων
• Φωτισμούς
• Διακοσμητικές κατασκευές κήπου
• Φυτοτεχνικές μελέτες

Διαβάστε επίσης

 • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ( CCTV )
  Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ( CCTV ) Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ( CCTV ) της Globity Services Η Globity Services αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις…
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
  Συστήματα Πυρανίχνευσης Συστήματα Πυρανίχνευσης της Globity Services Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν έγκαιρα τη φωτιά και τον καπνό σε ένα κτίριο όπου μπορεί…
 • Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων
  Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων Ένας από τους νέους τομείς ασφαλείας στον οποίο η Globity Services επιθυμεί να αναπτύξει δραστηριότητα είναι αυτός…
 • Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνα
  Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνα Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνα Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι o πυρήνας κάθε αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας. Είναι το κεντρικό σημείο λήψης…
Back To Top